Tel.: +421 9O5 229 291
Email: info@eurosirius.com

 

   Slovensko je malá krajina a otvorením trhu sa priestor pre domácich podnikateľov podstatne zúžil.

Spoločnosť, ktorá nechce len prežívať, ale chce aj prosperovať, je nútená svoje produkty vyvážať do zahraničia. Slovensko je odkázané na export, preto sa slovenský podnikatelia stále viac sústreďujú na investovanie a obchod so zahraničím.

   Bohatá oblasť perzského zálivu nie je zasiahnutá krízou a je otvorená pre všetky podnikateľské aktivity od priameho exportu a importu ,cez stále obchodné zastúpenia,zakladanie spoločných podnikov,až po výstavbu spoločných závodov-preto niet dôvodu,prečo by mala zostať  práve pre Vás europskych producentov a obchodníkov nedostupnou neznámou..           

ofirme1.jpg

   Vznikla myšlienka vytvoriť centrálne miesto a skvelý priestor pre pomoc slovenským i zahraničným firmam poskytnúť informacie  o ponukách, požiadavkách z teritória arabského zálivu  štátov GCC potrebných pre úspešný  i zahraničný obchod.Cieľom lobingu firiem prostredníctvom predstaviteľov Euro-arabského obchodného centra E.A.B.C - (Euro-Arabian Business Center, Manama, Kingdom of Bahrain) . Ako stálej obchodnej misie a exkluzívne zastúpenie pre centrálne a východoeurópske  podnikateľské subjekty v krajinách Arabského zálivu (GCC - Gulf Cooperation Council - Bahrain, Katar, Kuvajt, Omán, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty) - informácie o možnostiach spolupráce v predmetnom teritóriu, využitie  informácií o tendroch na dodavku vasho tovaru.Počet záujmových skupín pôsobiacich na tomto teritoriu  býva spravidla nízky. Lobisti majú práve vtedy širšie pole manévrovania a väčšie možnosti presadenia záujmov.

Spolupráca z predstaviteľmi Obchodnej a priemyselnej komory v Maname spojená s informáciou o hospodárstve a podnikateľských možnostiach v krajinách Východnej Arábie, osobná prezentácia spoločností na obchodnej komore, rokovania na komore so záujemcami oprodukciu spoločností
.
Absolvovanie pripravených adresných bilaterálnych rokovaní s dlhodobo vytypovanými a kompetentnými lokálnymi záujemcami o produkciu spoločnosti v oblasti importu produkcie, resp. záujmu o založenie firmy alebo joint - venture podniku

Spoznanie trhov, komoditný prieskum trhu (porovnanie ponuky a cien), konkrétna príprava marketingovej stratégie vstupu komodít na trhy Arabského zálivu - časovanie, krokovanie, cenotvorba, certifikácie, cargo, tendre - vrátane predkvalifikácií

Uzatvorenie predbežných obchodných dohôd v duchu dopytov (, Agency Agreement, kúpno - predajné zmluvy, založenie spoločného podniku,obchodne zastupovanie atď., podľa želaní a smerovania jednotlivých spoločností)

  

DOPYTY - PONUKY

   Od vzniku spoločnosti si EURO SIRIUS s.r.o. vytvorila portfólio klientov so širokým záberom výrobných a obchodných činností. Zároveň vybudovala databázu kontaktných údajov o slovenských a  zahraničných spoločnostiach v štátoch GCC /Bahrajn,Katar,Kuvajt Saudská Arabia ,Arabske Emiráty / s ich požiadavkami na rôzne produkty a služby a  investoroch, ktorí majú záujem investovať na Slovensku a v Európskej únií. EURO SIRIUS s.r.o. dnes disponuje informáciami o hľadaných tovaroch a službách v krajínách GCC.
ofirme2.jpg

   EURO SIRIUS s.r.o. sa etablovala na medzinárodnom trhu. Spolupracuje s obchodnými komorami v rôznych štátoch, s podnikateľskými zväzmi i veľvyslanectvami na arabskom trhu. Informácie o dopytoch získava aj od firiem, ktoré hľadajú tovar alebo služby a vo svojej krajine nevedia nájsť zodpovedajúceho dodávateľa ale aj od firiem a jednotlivcov, ktorí sa v zahraničí zaoberajú podobnou činnosťou.

    EUROSIRIUS  s.r.o. teda poskytuje presne cielene informácie o tom, kto chce kúpiť tovar, ktorý spoločnosť - dodávateľ

vyrába, alebo predáva, resp. kto má záujem o služby, ktoré spoločnosť - dodávateľ poskytuje. Spoločnosti tak nie sú zaťažované zbytočnými informáciami, reklamami a podobne.

 

VÝSTAVA A VEĽTRHY

   EURO SIRIUS s.r.o. organizuje a zúčastňuje sa na  medzinárodných kontraktačných stretnutiach v Bahrajne a krajinách GCC.

  

   Pravidelne niekoľkokrát ročne na Slovensku organizuje EURO SIRIUS s.r.o.  pre podnikateľov exportné fóra a stretnutia zamerané na lobing so zahraničnými podnikateľmi a investormi.

   EURO SIRIUS s.r.o. vyhľadáva informácie o plánovaných prezentačných a kontraktačných akciách na Slovensku i v zahraničí a organizuje účasť podnikateľských subjektov na veľtrhoch, konferenciách a obchodných misiách v, Bahraine, Katare ,Saudskej Arabii ,Arabských Emiratoch atď. Záujemcom o účasť na niektorej akcii dokáže EURO SIRIUS s.r.o.  zabezpečiť dopravu, víza, ubytovanie, výstavný stánok a ďalšie služby spojené s účasťou záujemcu na akcii. ofirme3.jpg
   V súčasnosti je EURO SIRIUS s.r.o. pre Európu a Rusko výhradným zástupcom spoločnosti Euro Arabian Business Center /E.A.B.C/ so sídlom v Maname(Bahrain) - member of MIMCO Group of Companies, Manama, Kingdom of Bahrain), ktorý je prevádzkovateľom OBCHODNÉHO CENTRA v Bahraine a má silné prepojenie na vládne kruhy v Bahraine a okolitých krajinách.

   Oblasť Arabského polostrova je otvorená pre všetky podnikateľské aktivity, od priameho exportu a importu, cez  stále obchodné  zastúpenia,  zakladanie  spoločných podnikov, až po výstavbu spoločných závodov.

   Na arabsky trh sa dováža viac než 90% tovarov (v potravinách až 95%), služieb, know-how a technológií, nakoľko je tam dopyt takmer po všetkom a lokálna produkcia je relatívne slabá, až na odvetvia petrochémie.

 

   Služby, ktoré poskytuje EURO SIRIUS s.r.o. na Slovensku dnes neposkytuje v takom rozsahu nikto. 
ofirme4.jpg  Spoločnosti si musia sami vyhľadávať  informácie o možnostiach odbytu do zahraničia /požiadavky, výstavy, reklama, tendre/ čo ich mimoriadne časovo aj finančne vyčerpáva. Podnikatelia chcú byť radšej ošetrovaní a zoberať sa tým čo vedia a nie strácať energiu, peniaze a čas vyhľadávaním informácií, chcú aby informácie prišli k nim.
   Cieľom spoločnosť EURO SIRIUS s.r.o. je pomôcť výrobným a obchodným organizáciám presadiť sa na zahraničných trhoch svojimi kvalitnými  produktmi.Záujmové skupiny môžu vstup do procesu „vymeniť“ za informácie, ktoré majú pre arabské  inštitúcie určitú hodnotu – napríklad prieskumy, dáta, fakty, expertízy, dopadové štúdie alebo iné materiály týkajúce sa regulovanej problematiky. Vo všeobecnosti platí, že úradníci arabských inštitúcií bývajú relatívne otvorení voči argumentom, ktoré sú podložené dôveryhodnými faktami.

 


© 05/2014 Euro Sirius s.r.o
Stránka bola vytvorená firmou GRANDCOM