Tel.: +421 9O5 229 291
Email: info@eurosirius.com

 

Rozhovor s Jurajom Kieselom generálnym riaditeľom agentúry pre rozvoj investícií a obchodu SARIO v rokoch 2009 – 2010

https://drive.google.com/drive/u/0/#folders/0B_i4vGpSAox6fl9JaG4wcEktcW9jVTM1N25ZTDRSck5hTGdERGF4My00eW1LMUhrSmJRdk0

Pán Kiesel, roky ste pôsobili v agentúre SARIO ako manažér pre Blízky a stredných Východ a v rokoch 2009 až 2010 ste boli na čele tejto agentúry. Naša spoločnosť organizuje niekoľko rokov obchodné misie do krajín GCC. Aký je váš názor na podnikanie v arabskom svete a aké  sú tam vyhliadky na podnikanie?

Arabský svet, špeciálne zoskupenie krajín v spoločenstve Gulf Cooperation Council, kde patria Spojené arabské emiráty, Saudská Arábia, Bahrajn, Kuvajt, Katar a Omán – to je trh, ktorý v súčasnosti má najsilnejší hospodársky potenciál pre absorbovanie produktov výrobcov hlavne spotrebného priemyslu najmä potravinárskeho a poľnohospodárskeho sektoru, je to trh pre etablovanie sa modernej techniky a technológie v princípe vo všetkých odvetviach hospodárskej činnosti .

Je to trh veľmi náročný na kvalitu ako aj na obchodnú diplomaciu, kde sa presadia len  firmy s dobre vybudovaným a fungujúcim marketingom. Podcenenie reklamy a marketingu sa nevypláca a firma nemá žiadnu šancu sa etablovať na tomto veľmi silnom konkurenčnom trhu. Preto si cením prácu takýchto firiem ako je Euro sirius s.r.o, ktorá v spolupráci s lokálnymi partnermi zabezpečuje účasť slovenských výrobcov a exportérov na Arabskom polostrove a pomáha im, aby sa etablovali  na trhoch so silnou konkurenciou. Osobne som sa zúčastnil jednej výstavy v Bahrajne a musím povedať, že organizácia podujatia bola na vysokej úrovni. Tu musím poznamenať nie veľmi lichotivú skutočnosť na adresu väčšiny slovenských firiem, mnohé pasívne očakávajú, že kontrakty im zabezpečí organizátor tohto podujatia. To je zásadný omyl, organizátor vytvorí podmienky, aby sa slovenský výrobca a exportér mohol stretnúť s potenciálnym partnerom, aby mohol prezentovať svoj výrobný program, prípadne pomôže pri prezentácií firmy ako aj tlmočení rozhovoru, ale všetko ostatné je potom na firme ako sa presadí a presvedčí obchodného partnera o dlhodobej spolupráci. 

Je pravda, že spoločnosť EURO SIRIUS s.r.o a Sírius Trade s.r.o môžu organizovať takéto podujatia len v rámci našich možností, lebo my nedostávame od nikoho žiadnu finančnú pomoc na rozdiel od niektorých domácich firiem, ktoré už tradične roky organizujú veľtrhy za finančnej pomoci MH SR. Žiaľ, dostať sa výberovým konaním do tohto okruhu firiem nie je pre nás reálna záležitosť. Musíme si pomáhať sami a preto musíme znášať aj prípadné nenaplnené očakávania firiem od takéhoto podujatia. To je risk podnikania.

Každá firma môže očakávať len to, na čo má a akú iniciatívu vyvinie, aby sa etablovala na zahraničnom trhu. V každom prípade jedine sama firma je zodpovedná za úspech, či neúspech na zahraničnom trhu, iní jej môžu len pomôcť, aby sa mala kde prezentovať a aby mala možnosť s kým rokovať na takomto podujatí. Nič iné a nič viac. Je to výhradná zodpovednosť konateľov za konanie firiem, tak nakoniec znie aj právo.

Pokiaľ ide o vašu poznámku na adresu štátnej správy a agentúry SARIO musím na rovinu povedať, že pri hodnotení činnosti agentúry za rok 2009 som vtedy preložil do vedenia MH veľmi kritickú správu na adresu podpory exportérov zo strany ministerstva a agentúry. Navrhol som riešenie, ktoré je zrovnateľné s partnerskými agentúrami v Českej republike, kde Czech Trade a Czech Invest si plnia svoje úlohy za výdatnej pomoci nadriadeného ministerstva. V tejto veci sa nič nezmenilo dodnes a nebyť slovenskej kooperačnej burzy, ktorá bola založená už pred rokmi, nemá slovenský exportér od štátu žiadnu konkrétnu pomoc.

Verím, že budúca vláda zmení podmienky pôsobenia podpory zahraničného obchodu v prospech našich podnikateľov a exportérov, aby mohli v časoch trvalej globálnej hospodárskej krízy úspešne podnikať na zahraničných trhoch. Očakávajúca kríza donúti celý svet zmeniť doterajšie podmienky podnikania a pôsobenia vo všetkých oblastiach ako aj odvetviach hospodárskej činnosti. Zmeny sa očakávajú aj v organizačnom začlenení orgánov a inštitúcií štátnej a verejnej správy, kde sa musí odstrániť prebujnená byrokracia a klientelizmus, ktoré sú predpokladom úpadku spoločenského a hospodárskeho života nielen na Slovensku ale aj vo svete.

Nepriamo odpovedám aj na vašu poznámku, prečo vaša firma, ktorá zorganizovala pre stovky výrobcov a exportérov účasť na kontraktačných výstavách a veľtrhoch nemá žiadnu štátnu podporu. Mali by sa zmeniť podmienky nielen finančnej podpory ale aj doterajší systém organizačného začlenenia agentúry Sario, ktorá by nemala mať len formálne postavenie poradenského servisu, ale predovšetkým postavenie aké majú jej partnerské agentúry v Čechách. Agentúra Sario by sa mala organizačne rozdeliť na Sario Trade a Sario Invest, ktoré by v plnej miere zodpovedali za podporu prílevu zahraničných investícií ako aj exportu a výrobných kooperácií v zahraničí. Obe tieto subjekty by mali pracovať v štatúte, ktorý by im zabezpečovať možnosť tvorby vedľajších finančných zdrojov z komerčnej činnosti. Tieto zdroje by umožnili agentúram zakladať a prevádzkovať akvizičné pracoviská v zahraničí, kde odborní pracovníci by aktívne pomáhali našim firmám pri etablovaní sa na zahraničnom trhu a participovali by aj na tvorbe zisku firiem, ktorým aktívne pomohli ku kontraktu.  

Vráťme sa späť na Arabský polostrov a problematike účasti na kontraktačných veľtrhoch. Kde vidíte najväčšie možnosti pre slovenské výrobné firmy a exportérov. 

Opäť zdôrazňujem, že všetko závisí od samotnej firmy ako dokáže predávať svoju výrobu na zahraničný trh, aký má marketingový plán, koľko chce investovať do reklamy svojej firmy a produkcie, ako bude postupovať pri konkrétnych rokovaniach o spolupráci s potenciálnymi partnermi, aké má predpoklady pre realizovanie zahraničného obchodného procesu, ktorý je spojený s množstvom predpisov a nariadení v danom teritóriu, jeho finančnými a colnými predpismi , zvláštnosťami trhu a spoločenskými podmienkami tej ktorej krajiny. V každom prípade upozorňujem na jednu zásadu – nikdy sa nesnažte podnikať sami v arabskom svete, v mnohých krajinách to nie je možné z právneho dôvodu a aj tam, kde to právo umožňuje, ja osobne sólo podnikanie nikomu neodporúčam. Platí zásada – spolupracujte s domácou firmou, ktorá pôsobí v rovnakej alebo podobnej oblasti a čo je najhlavnejšie,  má v domácom prostredí dobré kontakty a dokáže riešiť všetky vzniknuté problémy.

To je jediná garancia úspechu, všetko ostatné môže byť vopred odsúdené na neúspech.

Preto je nesmierne dôležité využívať možnosti osobného stretnutia, rokovania a zoznámenia sa s potenciálnym obchodným partnerom, ktorý bude garantom vašej podnikateľskej činnosti v zahraničí. Najhodnejšou cestou je účasť na medzinárodných výstavách a veľtrhoch, kde je množstvo príležitostí na formálne a neformálne zoznámenie sa s budúcim kooperačným partnerom a získať tak osobné presvedčenie, že kooperácia bude úspešná. Odporúčam všetkým exportérom, aby sa dobre zorganizovaných podujatí zúčastnili , lebo niet nad osobné skúsenosti.

Ešte jedna otázka smerujúca k účasti na výstavách v Dubaji. Ako hodnotíte tento región z pohľadu perspektívy našich výrobcov a exportérov. 

Nepoviem vám nič nové, čo by ste vy nevedeli, ale možno pomôže našim výrobcom, ktorí sa ešte nezúčastnili žiadnej podobnej akcie v zahraničí.

Už som povedal, že Arabský polostrov je mimoriadne náročný trh na konkurenciu, pretože tento trh dokáže absorbovať veľké množstvo rôzneho tovaru prakticky z celého sveta za podmienky, že je vysoko kvalitný a cenovo konkurencieschopný.

Ak je náš výrobca a exportér presvedčený, že spĺňa tieto dve podmienky, potom treba splniť ešte jednu podmienku a tým je perfektná reklama, ktorú poskytuje aj účasť na kontraktačnej výstave alebo veľtrhu. Ako dobre viete v Dubaji ale aj v Bahrajne sa každý mesiac usporadúvajú tematické výstavy za účasti popredných firiem a za veľkého záujmu domácich podnikateľov, ktorí hľadajú možnosti dlhodobej spolupráce s výrobcami a exportérmi. Firma sama tam nepochodí a preto je potrebné organizačné zabezpečenie, aby boli vytvorené podmienky pre prezentovanie svojho výrobného programu. Euro Sirius s.r.o má teraz dobrého lokálneho partnera pre spoluorganizovanie účasti slovenských firiem na veľtrhoch a výstavách .

Ide o spoločnosť MIMCO ktorá sídli v Bahrajne a vedú ju skúsení pracovníci v oblasti zahraničného obchodu, organizovania účasti na výstavách a znalci domáceho prostredia. Preto som presvedčený, že každé organizované podujatie v tejto kombinácii bude úspešné za predpokladu, že budú splnené podmienky organizátorov. Verím, že účasť slovenských firiem bude úspešná a preto dávam aj garanciu nad týmto podujatím. Treba sa však držať pokynov usporiadateľov, aby bol dodržaný profesionálny režim organizácie tohto významného podujatia. Verím, že účasť slovenských firiem bude úspešná a preto dávam aj osobnú garanciu nad týmto podujatím.

 © 05/2014 Euro Sirius s.r.o
Stránka bola vytvorená firmou GRANDCOM