Tel.: +421 9O5 229 291
Email: info@eurosirius.com

 


                                                                    Vážený obchodný partneri.
Jedným zo základných problémov súčasnej krízy je nemožnosť organizovania veľtrhov a výstav vzhľadom k opatreniam na Covid19. Tým je pre Vás veľmi obmedzená možnosť predaj a tovarov , služieb, know-how a technológií . Firmy sa dostávajú do neriešiteľný finančných situácii a do existenčných problémov. Preto Vám ponúkame osobne prezentovať svoje tovary a služby formou B2B do vysoko aktuálnych a finančne perspektívnych teritórií mimo EU kde sa tak neprejavuje vplyv krízy . Preto si dovoľujeme pozvať Vás na

Gulf Construction „Medzinárodný veľtrh stavebníctva, stavebných materiálov a stavebných technológií. priemyselných konštrukcii, konštrukcií v túžobnom priemysle.

 

                                     22-23-24. March 10am-9pm International Exibition Center in Bahrain


Ponúkame :
Oficiálne prijatie predstaviteľmi Obchodnej a priemyselnej komory v Maname - Bahrajn spojené s prednáškou o hospodárstve a podnikateľských možnostiach v krajinách Východnej Arábie, prezentácia spoločností na OK
Účasť a prezentácia jednotlivých spoločností v spoločnom euro-arabskom . vo vlastnom firemnom stánku (v duchu požiadaviek jednotlivých spoločností) formou propagačných materiálov, vzoriek, elektronických médií, resp. videoprojekciou a osobne na Medzinárodnom veľtrhu “GULF BID Construction Expo 2022” v Bahrajne ktorý navštívi viac ako 18000 návštevníkov regiónu GCC / Bahrajn , Katar Kuvajt , Arabské emiráty, Omán , Saudská Arábia.
za účasti :
oficiálnych vládnych predstaviteľov krajín GCC predstaviteľov obchodnej komory
arabských a podnikateľských subjektov štátnej i privátnej sféry, investorov z oblasti priemyslu, výstavby, profesionálov z oblasti vodárenstva , ropný a plynný priemysel. Možnosť osobnej prezentácie v lokálnych tlačových médií pred, počas i po akcii

Prijatie predstaviteľmi obchodnej misie a exkluzívne zastúpenie pre centrálne a východoeurópske podnikateľské subjekty v krajinách Arabského zálivu - informácie o možnostiach spolupráce v predmetnom teritóriu, využitie služieb a informácií obchodného centra, formy spolupráce
Spoznanie trhov, komoditný prieskum trhu (porovnanie ponuky a cien), konkrétna príprava marketingovej stratégie vstupu komodít na trhy Arabského zálivu – časovanie, krokovanie, cenotvorba, certifikácie, cargo, tendre – vrátane pred kvalifikácií.
Absolvovanie pripravených adresných bilaterálnych rokovaní s dlhodobo vytypovanými a kompetentnými lokálnymi záujemcami o produkciu spoločnosti v oblasti importu produkcie, resp. záujmu o založenie spoločného joint – venture podniku.
V prípade vážneho záujmu pošleme Vám cenovú ponuku.© 05/2014 Euro Sirius s.r.o
Stránka bola vytvorená firmou GRANDCOM