Tel.: +421 9O5 229 291
Email: info@eurosirius.com

                   

                                                        STRETNUTIA S INVESTORMI

 

Jedným zo základných problémov súčasnej krízy je nemožnosť organizovania veľtrhov a výstav vzhľadom k opatreniam na Covid19. Tým je pre Vás veľmi obmedzená možnosť predaj a tovarov , služieb, know-how a technológií . Firmy sa dostávajú do neriešiteľný finančných situácii a do existenčných problémov. Preto Vám ponúkame osobne prezentovať svoje tovary a služby formou B2B do vysoko aktuálnych a finančne perspektívnych teritórií mimo EU kde sa tak neprejavuje vplyv krízy .

 

 

           Na rokovaniach s investormi a s arabskými podnikateľskými subjektami, nás požiadali, aby sme pre nich vyhľadali spoločnosti, ktoré majú záujem exportovať svoje produkty a služby na arabsky polostrov.

           Majú záujem hlavne stretnúť sa so silnými a spoľahlivými spoločnosťami zaoberajúcimi sa :

-          projekčnými a architektonickými prácami,

-          výstavbou hotelov, nemocníc, marketov apod. a dodávaním zariadenia – okná, dvere,

            klimatizácie, nábytok, svetelná technika, podlahovina, izolácie, kúrenársky, vodoinštalačný 

            a elektroinštalačný  materiál, protipožiarna ochrana a bezpečnostné systémy, sauny a bazény,

            bytový a hotelový textil, gastrozariadenia a vybavenie reštaurácii, barov a jedální atď.

-          dodávaním montovaných stavieb z dreva a kovov

-          budovaním čistiarni odpadových vôd a nakladaním  s odpadom

-          dodávaním slnečných kolektorov a solárnych systémov

-          potravinásrskych výrobkov a technológií na spracovanie potravín

-          výrobou rôznych technológií v oblastiach - všeobecné i špecializované strojárstvo, 

           elektrotechnika,spracovanie gumy(výroba pneumatík) a plastov atď.

-          a mnohé ďalšie

 

Na investičných projektoch realizovaných v tomto teritóriu je možné zúčastniť sa ako dodávateľ aj ako subdodávateľ.                       

                 Pozývame Vás na nasledujúcu  v roku 2023  do Bahrajnu

 

           Je tu šanca pre Vás všetkých expandovať s Vašimi hodnotnými produktmi do teritória, kde sa 90 % všetkej produkcie, know-how a technológií dováža, do teritória, kde investície do infraštruktúry a stavebného sektoru dosahujú ročne stovky miliárd dolárov, kde kapacity existujúcich stavebných firiem zďaleka nestačia rapídne narastajúcemu dopytu čo do kvality a kvantity.

            Organizátori stretnutia  EURO SIRIUS s.r.o podnikateľských subjektov z krajín Európskej únie a investorov pôsobiaceho  na Arabskom polostrove  pozývajú aj Vás k vstupu na lokálne trhy vo viere, že táto atraktívna príležitosť a záujem arabských  partnerov o spoluprácu s firmami Centrálnej a Východnej Európy nájdu odozvu i vo Vašich importno – exportných cieľoch v tomto kúte sveta.

 

         

KONTAKT :   

VLADIMÍR ŠVIHEL
Tel :     +421 905 229 291
E-mail : info@eurosirius.com
      


 

EXPO STAVEBNÍCTVO V GULF
 
STAVEBNÉ MATERIÁLY & STAVEBNÉ EXPO
 
14. – 16. marca 2023
Bahrajnské kráľovstvo
 
Gulf Construction Expo , definitívna prehliadka sektorov stavebníctva a stavebných materiálov, príde do Bahrajnu od 14. do 16. marca 2023 na novom mieste konania podujatí v Bahrajnskom kráľovstve – výstava World Bahrain ((EWB)
 
Expo poskytuje spoločnostiam vynikajúcu príležitosť propagovať svoje produkty a služby pre stavebný sektor. 
 
Expo, pod záštitou korunného princa a premiéra Bahrajnu, priťahuje 14 000 jedinečných registrovaných návštevníkov zložených z tvorcov rozhodnutí z radov výrobcov, distribútorov, predajcov, investorov, dodávateľov, interiérových dizajnérov, architektov a manažérov nákupu a obstarávania.
 
Gulf Construction Expo vám poskytne ideálne podujatie, aby ste:
 
Dosiahnite celoročné budovanie značky
Vstupný bod na miliardový regionálny stavebný trh
Ako vystavovateľ budete mať úžitok z propagácie pridanej hodnoty vašej spoločnosti a produktov z marketingu a propagácie pred, počas a po veľtrhu Expo špecificky zameraného na vašu spoločnosť.
 
Prihlášku na Gulf Construction Expo nájdete www.eurosirius.com. Uvítali by sme príležitosť diskutovať o dostupných príležitostiach pre vašu účasť na Gulf Construction Expo.
 
Gulf Construction Expo sa koná popri dvoch ďalších veľkých výstavách – Interiors (Design, Furniture & Decor) a Gulf Property Show – ktoré poskytujú najkomplexnejšiu integrovanú prezentáciu medzi podnikmi pre sektory stavebníctva, interiérov a nehnuteľností, aká sa kedy v severnej časti krajiny konala. zálive.EXPO STAVEBNÍCTVO V GULF
 
STAVEBNÉ MATERIÁLY & STAVEBNÉ EXPO
 
14. – 16. marca 2023
Bahrajnské kráľovstvo
 
Gulf Construction Expo , definitívna prehliadka sektorov stavebníctva a stavebných materiálov, príde do Bahrajnu od 14. do 16. marca 2023 na novom mieste konania podujatí v Bahrajnskom kráľovstve – výstava World Bahrain ((EWB)
 
Expo poskytuje spoločnostiam vynikajúcu príležitosť propagovať svoje produkty a služby pre stavebný sektor. 
 
Expo, pod záštitou korunného princa a premiéra Bahrajnu, priťahuje 14 000 jedinečných registrovaných návštevníkov zložených z tvorcov rozhodnutí z radov výrobcov, distribútorov, predajcov, investorov, dodávateľov, interiérových dizajnérov, architektov a manažérov nákupu a obstarávania.
 
Gulf Construction Expo vám poskytne ideálne podujatie, aby ste:
 
Dosiahnite celoročné budovanie značky
Vstupný bod na miliardový regionálny stavebný trh
Ako vystavovateľ budete mať úžitok z propagácie pridanej hodnoty vašej spoločnosti a produktov z marketingu a propagácie pred, počas a po veľtrhu Expo špecificky zameraného na vašu spoločnosť.
 
Prihlášku na Gulf Construction Expo nájdete www.eurosirius.com. Uvítali by sme príležitosť diskutovať o dostupných príležitostiach pre vašu účasť na Gulf Construction Expo.
 
Gulf Construction Expo sa koná popri dvoch ďalších veľkých výstavách – Interiors (Design, Furniture & Decor) a Gulf Property Show – ktoré poskytujú najkomplexnejšiu integrovanú prezentáciu medzi podnikmi pre sektory stavebníctva, interiérov a nehnuteľností, aká sa kedy v severnej časti krajiny konala. zálive.


© 05/2014 Euro Sirius s.r.o
Stránka bola vytvorená firmou GRANDCOM