Tel.: +421 9O5 229 291
Email: info@eurosirius.com

                   

                                                        STRETNUTIA S INVESTORMI

 

Jedným zo základných problémov súčasnej krízy je nemožnosť organizovania veľtrhov a výstav vzhľadom k opatreniam na Covid19. Tým je pre Vás veľmi obmedzená možnosť predaj a tovarov , služieb, know-how a technológií . Firmy sa dostávajú do neriešiteľný finančných situácii a do existenčných problémov. Preto Vám ponúkame osobne prezentovať svoje tovary a služby formou B2B do vysoko aktuálnych a finančne perspektívnych teritórií mimo EU kde sa tak neprejavuje vplyv krízy .

 

 

           Na rokovaniach s investormi a s arabskými podnikateľskými subjektami, nás požiadali, aby sme pre nich vyhľadali spoločnosti, ktoré majú záujem exportovať svoje produkty a služby na arabsky polostrov.

           Majú záujem hlavne stretnúť sa so silnými a spoľahlivými spoločnosťami zaoberajúcimi sa :

-          projekčnými a architektonickými prácami,

-          výstavbou hotelov, nemocníc, marketov apod. a dodávaním zariadenia – okná, dvere,

            klimatizácie, nábytok, svetelná technika, podlahovina, izolácie, kúrenársky, vodoinštalačný 

            a elektroinštalačný  materiál, protipožiarna ochrana a bezpečnostné systémy, sauny a bazény,

            bytový a hotelový textil, gastrozariadenia a vybavenie reštaurácii, barov a jedální atď.

-          dodávaním montovaných stavieb z dreva a kovov

-          budovaním čistiarni odpadových vôd a nakladaním  s odpadom

-          dodávaním slnečných kolektorov a solárnych systémov

-          potravinásrskych výrobkov a technológií na spracovanie potravín

-          výrobou rôznych technológií v oblastiach - všeobecné i špecializované strojárstvo, 

           elektrotechnika,spracovanie gumy(výroba pneumatík) a plastov atď.

-          a mnohé ďalšie

 

Na investičných projektoch realizovaných v tomto teritóriu je možné zúčastniť sa ako dodávateľ aj ako subdodávateľ.                       

                 Pozývame Vás na nasledujúcu  v roku 2021  do Bahrajnu

 

           Je tu šanca pre Vás všetkých expandovať s Vašimi hodnotnými produktmi do teritória, kde sa 90 % všetkej produkcie, know-how a technológií dováža, do teritória, kde investície do infraštruktúry a stavebného sektoru dosahujú ročne stovky miliárd dolárov, kde kapacity existujúcich stavebných firiem zďaleka nestačia rapídne narastajúcemu dopytu čo do kvality a kvantity.

            Organizátori stretnutia  EURO SIRIUS s.r.o podnikateľských subjektov z krajín Európskej únie a investorov pôsobiaceho  na Arabskom polostrove  pozývajú aj Vás k vstupu na lokálne trhy vo viere, že táto atraktívna príležitosť a záujem arabských  partnerov o spoluprácu s firmami Centrálnej a Východnej Európy nájdu odozvu i vo Vašich importno – exportných cieľoch v tomto kúte sveta.

 

         

KONTAKT :   

VLADIMÍR ŠVIHEL
Tel :     +421 905 229 291
E-mail : info@eurosirius.com
      


 


© 05/2014 Euro Sirius s.r.o
Stránka bola vytvorená firmou GRANDCOM